Na tej stronie znajdziesz mapę topograficzną Monachium do wydrukowania i do pobrania w formacie PDF. Mapa wysokościowa Monachium przedstawia topografię, rzeki i rzeźbę terenu Monachium w Bawarii - Niemcy.

Mapa wysokości Monachium

Mapa wysokości Monachium

Mapa topograficzna Monachium przedstawia wysokość, wzniesienia i ukształtowanie terenu w Monachium. Ta mapa wysokości Monachium pozwoli Ci poznać topografię, rzekę i rzeźbę terenu Monachium w Bawarii - Niemcy. Mapa topograficzna Monachium jest do pobrania w formacie PDF, do druku i za darmo.

Monachium leży na wyniesionych równinach Górnej Bawarii, około 31 mil (50 km) na północ od Alp, na Przedgórzu Północnoalpejskim, na wysokości około 1700 stóp (520 metrów n.p.m.), jak widać na mapie wysokości Monachium. Północna część tego piaszczystego płaskowyżu obejmuje bardzo żyzne tereny krzemienne, podczas gdy południowa część pokryta jest wzgórzami morenowymi. Wokół Monachium znajdują się pola wychodków fluwioglacjalnych. Tam, gdzie osady te są coraz rzadsze, wody gruntowe mogą zalewać teren, prowadząc do powstania bagien, jak na przykład na północ od Monachium. Do lokalnych rzek należą Isar i Würm.

Monachium to miasto położone na równinach Górnej Bawarii, około 50 km na północ od północnej krawędzi Alp, na wysokości około 520 m n.p.m. (ASL), jak pokazuje mapa Monachium. Lokalnymi rzekami są Isar i Würm. Monachium jest położone na Przedgórzu Północnoalpejskim. Północna część tego piaszczystego płaskowyżu obejmuje bardzo żyzne obszary krzemienne, które nie są już dotknięte procesami fałdowania występującymi w Alpach, podczas gdy południowa część pokryta jest wzgórzami morenowymi. Pomiędzy nimi znajdują się pola wychodni rzeczno-lodowcowych, jak np. w okolicach Monachium. Tam, gdzie osady te stają się coraz cieńsze, wody gruntowe mogą przenikać przez żwirową powierzchnię i zalewać teren, prowadząc do powstania bagien, jak na przykład na północ od Monachium.

W Monachium znajduje się 6 nazwanych gór. Góra Baldehöhe jest najwyżej położonym wzniesieniem na mapie wysokości Monachium. Najbardziej wyróżniającą się górą jest Fröttmaninger Berg. Baldehöhe (586m/1 923ft n.p.m.) to góra w Niemczech. Jej wysokość wynosi 5m/16ft, co widać na mapie wysokości Monachium. Na szczyt prowadzi szlak.